Styrelsens verksamhetsberättelse för året 2020.  ( 20/2 2020– 27/5 2021 )

 

Verksamhetsåret påbörjades med årsmöte som hölls torsdag 20/2 2020 i Idéstugan.
Därefter har det hållits konstituerande möte.

Ett styrelsemöte 20200602 avhölls i klubbstugan inför skyttesäsongen.

Medlemsantalet har under året varit cirka 85 st. (5 fler än förra året)

Efter årsmötet med början  i mars slog corona-pandemin till med full kraft, varvid alla möten efter 20200602 inställdes fram till dags dato. Även årsmötet som skulle ha hållits senast 28 februari framflyttades till 27 maj 2021, då vi bedömde att de flesta äldre då har fått sina vaccinationer.

Trots coronan har jaktskyttebanan varit tillgänglig för allmänheten under juli, augusti och fram till 5 september, där ett femtiotal personer har utfört träningsskytte.

När skyttesäsongen skulle börja så visade det sig att utrustningen ej fungerade. MR Target fick byta ut vissa inventarier, som vi fick på garantiåtagandet men det kostade oss i alla fall drygt 4800:-, även en skärm vid skjutplatsen skadades av en tomhylsa vilket kostade oss c:a 2400:-.

I övrigt har det fungerat ganska bra men även i år har det varit svårt att hitta funktionärer som kan hjälpa till vid skyttekvällarna

Inga övriga aktiviteter har ägt rum under verksamhetsåret. Detta till stor del beroende på pandemin