Norråkersjaktskytteklubb verksamhetsåret 2019

Verksamhetsåret påbörjades med årsmöte som hölls torsdag 22/2 2019 i Idéstugan. Därefter har det hållits konstituerande möte samt 3 st styrelsemöten.

Medlemsantalet har under året varit cirka 80 st.

Bidrag har erhållits via bygdemedel samt från älgvårdsfonden vilket var absolut nödvändigt för att kunna fullfölja våra planer för jaktskyttebanan. Detta har inneburit att vi har kunnat inhandla kompletterande utrustning från MR Target, så att vi nu har den senaste utrustningen för automatmarkering.

Kompletterande arbeten har utförts på banan i form av fundamentsunderlag för åkvagnen, kompletterande sandpåfyllning av skjutvallen, igenschaktning av ledningsgraven samt uppstädning av området.

Även utrustning till klubbstugan i form av stolar har inhandlats samt diverse material för att kunna utföra banmontaget

Varningsskyltar för skjutbaneområdet har kompletterats och besiktning av banan har utförts 20190703 av polismyndigheten samt har tillstånd för banans användning erhållits från 1 maj - 31 okt., alla dagar mellan kl 09.00 - 21.00

Invigning av skjutbanan skedde 20190629 med stort deltagande från intilliggande byar. Ordföranden höll ett kort anförande om klubbens historia och verksamhet samt tillkomsten av den nya banan.

Utbildning av skjutledare med 10 st deltagare har hållits, där Jägarförbundet var kursledare.

Ordföranden har även gått en 2-dagars klubbinstruktörsutbildning i Östersund med samma kursledare.

Arbetet med uppröjning av långhållsbanan påbörjades under hösten, tack vare ett antal medlemmar som jobbade frenetiskt.