Norråkersjaktskytteklubb verksamhetsåret 2018

Verksamhetsåret påbörjades med årsmötet som hölls söndagen 2018-03-04 i skidstugan. Därefter har det hållits 8 st styrelsemöten med det sista den 15 november

Föreningens bankkonto och swish blev klart med Länsförsäkringar under mars månad. I och med detta kunde kontrakt tecknas med SCA om virkesförsäljningen, vilket gav en intäkt.

Under våren har ytterligare städning av området utförts samt justering av släntfoten på kulfångsvallen.

Vi har påbörjat arbetet med att rusta upp anläggningarna!

Arbetet på jaktskyttebanan

Förstärkning av transportväg upp bakom kulfångsvallen samt grusbeläggning av parkeringsplan.

Stora mängder sand, 150 kubikmeter, har inhandlats och transporterats upp till kulfångsvallen där nu horisontella djupet är cirka 600 mm.

Avskärmning av skjutområde med staket monterades i samband med rälsens återställning samt montering av ny semafor. Även komplettering av skyltning avs. riskområde har utförts och kompletterande driftsutrustning har införskaffats.

Skjutbanan hölls öppen under augusti månad för allmänheten.

Under hösten har ny drivstation med tillhörande elektronik inköpts och monterats. I samband med detta nedlades rör för signalkabel samt gjutning av betongfundament för drivstationen. 

Bidragspengar och våra egna pengar räckte ej till för att klara dessa investeringar och därför utfördes en sponsorkampanj där vi fick in ytterligare pengar.

Stort tack till alla som bidragit med sitt arbete och till våra sponsorer Västertåsjö Gård, Norråkers Bensin, Snöskoterklubben, Taxi Kalle, Tåsjö Rör o Bygg, Larssons Åkeri, Norrby Skogsgallringar, Jemttrailer AB, Enqvist & Son, Statkraft, Borgajakt, Norråkers Handel, K. Nordlöf Bygg & Konstruktion AB och Anders Alexandersson