Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte

Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB) innehåller bestämmelser för säkerheten vid allt skytte på civila banor och i fältskytteterräng, bland annat regler för hur skjutbanan ska se ut rent säkerhetsmässigt. SäkB är även ett redskap för Polismyndigheten som har till uppgift att besiktiga banor.


En ny reviderad utgåva har tagits fram som gäller från och med 2020.

Du kan ladda ned bestämmelserna genom bl. a Svenska Sportskytteförbundets hemsida