300 m banan måste underhållas med bl a slyröjning och renovering av vallen innan den får användas. Därför är den avstängd tillsvidare.