Hemsidan har uppdaterats och fått en bättre struktur. Genom menyerna kan du nu följa jaktskytteklubbens utveckling i tid och välja den information som du är mest intresserad av genom kategorisammanställningar. Till detta har tillkommit information om Cookies enligt Eu-direktiv. På hemsidan används bara Cookies när hemsidan administreras (logga in med behörighet). Då är det en s.k. session-cookie som raderas när man loggar ut.

Till detta har tillkommit den nya loggan.