Jaktskytteklubben har en ny logga som ersätter tidigare logga med en orre.  Tjädern har ritats av Monica Lind på uppdrag av webmastern Alex. Monica är en internationellt etablerad illustratör boende i Paris. Hennes mor och mormor har sitt ursprung i Norråker.  Se mer information om henne genom att klicka på länken till hennes hemsida här->  https://monica-lind.com/index.php/about/ . Monica äger Copyrighten och har tillåtit webmastern, som är hennes stolta kusin, fritt förfoga över teckningen i Jaktskytteklubbens verksamhet.

Loggan är enligt heraldikens färger, en svart tjäder på silver. Tjädern är också på rätt sätt vänd efter heraldikens regler. Om märket skulle bäras på en sköld (vänster arm) ser motståndaren att tjädern djärvt möter motståndarens blick. Om tjädern skulle vara vänd åt det andra hållet så är det en flyende tjäder (en feg sköldbärare). Detta eftersom tjädern skulle ha sin rktning bakåt på sködbärarens arm. Göteborgs lejon är felaktigt vänd, vilket har diskuterats genom åren.  Enligt heraldikens regler är det ett fegt lejon.  Nu finns det historia bakom Göteborgs vapen.  Därför finns inga ambitioner att ändra vapnets utformning. Det är som det är och alltid har varit. Se Göteborgs stadsvapen här https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/grafisk-profil/grafisk-profil/logotyp . Inte heller är det oproblematiskt att  bära Svenska Jägarförbundets märke på en sköld... https://jagareforbundet.se .  Fast det är förståss bara en logga. Loggor kan vara vända hur som helst. Och loggor kan också ha flera färger t.ex som den gröna eller ha nyanser som den med vit bakgrund.

Arbetet med med olika varianter fortsätter tills allt är precis som det de är för att vara bäst. Två utformningar kommer att finnas. En heraldiskt något mer korrekt (vit svart) och en grön logga (färg får inte finnas på färg inom helraldiken utan måste vara åtskilda med metall t.ex silver (vitt) eller guld (gult). Och vi tar också med lite nyanser i tjädern för att det ser bäst ut trots heraldikens regler.

Norråkers jakskytteklubbs logga är rättvänd och blickar framåt. Det är i alla fall alldeles säkert och helt rätt! 

Konstaterat av Alex (Webmaster)