Föreningen kan utfärda Bjönrpass

Inför årets jaktsäsong så rekommenderar  Jägarförbundet att alla jägare och jaktlag som avser attjaga björn att skjuta björnpasset. Björnpasset är ett skytteprov som bör avläggas årligen. Provet omfattar tre olika skjutmoment mot stillastående björnfigurer.

Sidofigur 80 meter
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur 40 meter
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Frontfigur 20 meter
Inget träffkrav för godkännande. 2 skott, andra skottet skall avlossas inom 4 sekunder från första skottet. Fristående skytte, skjutkäpp får användas.

Med detta skytte vill Jägarförbundet behovet av rena sidoträffar vid första skottet och att i så stor utsträckning som möjligt användea skjutstöd.

Befogenhet att godkänna/attestera Björnpasset har skjutledare på skjutbana samt jaktledare.