Jägarexamen

För att få tillstånd för jaktvapen måste du ha jägarexamen och fyllt 18 år. Dessutom kontrollerar polisen att du är lämplig.

Om du gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan. Efter viss tid kan du ansöka på nytt, beroende på exempelvis brottets svårighetsgrad.

Naturvårdsverket kan i särskilda fall ge dispens från kravet på jägarexamen. Ansök om dispens hos Naturvårdsverket. 

Om du hade tillstånd att inneha jaktvapen innan den 1 januari 1985 behöver du inte ta jägarexamen om du avyttrar detta vapen och därefter, inom ett år, ansöker om ett nytt tillstånd (licens) för vapen av samma typ.