Vad innebär det statliga jaktkortet?

Naturvårdsverket handhar och ansvarar för det statliga jaktkortet som är ett bevis på att man betalat viltvårdsavgift. Avgiften ska betalas av alla som jagar. Du som är under 18 år och inte har vapenlicens behöver dock inte betala statligt jaktkort.Alla som jagar i Sverige ska betala statligt jaktkort. Jaktkortet betalar du via Jägarregistret och är ett bevis på att du betalat viltvårdsavgiften. Statligt jaktkort ska alltid tas med på jakten.

Ertappas du med att jaga utan statligt jaktkort bryter du mot jaktlagen och straffet för det är böter.

Se mer

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Sa-betalar-du-statligt-jaktkort/

http://statligtjaktkort.se