Jägarexamen

Jägarexamen är beslutad av Naturvårdsverket Jägarexamen ska från och med den 1 januari 1985 avläggas av den som

1. för första gången vill ha tillstånd att inneha jaktvapen.
2. vill ha tillstånd att inneha jaktvapen av annan typ (se nedan) än han redan fått tillstånd att inneha.


Den som redan har ett kulgevär avsett för patroner i klass 1 får alltså utan krav på jägarexamen förvärva ett kulgevär avsett för patroner i klass 1-4 samt för jakt tillåtna luftgevär. Den som har ett kulgevär avsett för patroner i klass 2 får utan krav på jägarexamen förvärva ett gevär avsett för patroner i klass 2-4 och så vidare.

Den som redan innehar tillstånd att inneha hagelgevär för jaktändamål får förvärva ytterligare hagelgevär utan att dessförinnan ha avlagt jägarexamen.

Jägarexamenprovet består av en teoretisk och en praktisk del.

Det teoretiska provet består av 70 flervalsfrågor där man kryssar i rätt svar. Minst 60 frågor ska besvaras rätt. Praktiska prov Den praktiska delen består av ett antal delprov:

• Hagelvapen: Säker vapenhantering, avståndsbedömning, lerduveskytte och skjutning mot markmål.
• Kulvapen: Säker vapenhantering och precisionsskjutning (fyra skott inom en tolv centimeters cirkel på 80 meters håll från skjutbänk, samt fyra skott inom 17 centimeter med jägarmässigt stöd).
• Praktiskt högviltprov: Skytte på stående och löpande älgfigur.