För att beviljas tillstånd för målskjutningsvapen måste du vara aktiv medlem i en skytteförening som bedriver verksamheten.

När du ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen kontrollerar polisen att du är lämplig. Ett grundkrav är att du fyllt 18 år. Om du gjort dig skyldig till brott eller bedöms olämplig av annan anledning kan du få avslag på din ansökan. Efter viss tid, beroende på exempelvis brottets svårighetsgrad, kan du ansöka på nytt.

Du ska vara aktiv medlem i en skytteförening för att få inneha ett målskjutningsvapen. För enhandsvapen krävs det också att du kan visa att du är skjutskicklig, det vill säga att du klarat ett särskilt skjutprov som anordnas av din förening.

När du ansöker om licens för målskytte ska du bifoga ett intyg från föreningen där det framgår att du varit medlem i minst 6 månader. För enhandsvapen måste det även framgå att du klarat av skjutprovet. Det krävs ett föreningsintyg för varje vapen.

 

Du finner mer information på polisens hemsida https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/ansok-om-vapentillstand/