För att kunna bli en bra fältskytt så är det till god hjälp att mäta kulhastigheter. Särskilt viktigt är det när man laddar sin ammunition själv. Det finns olika sätt att göra detta. Det fins utrustnig från ca 1 500 kr till strax omkring ca 7 000 kr för att göra mätningar med.

När man vet kulhastigheten kan man gå till en norsk skyttesida och beräkna kulbanan exakt både efter avstånd och vind och göra sin egen avståndstabell. Man lägger då in olika parametrar som lufttryck , temperatur, avstånd och kulans ballistiska kofficent. Och sedan får man exakta värden. Det finns också ballistiska applikationer som går att använda i mobiltelefonen. Man får inte använda elektroniska hjälpmedel på tävlingar men uträknade tabeller går bra att använda.

 

Se här ett exempel på avståndstabell. Ett knäpp är 1 cm per 100 m på de vanligaste dioptrarna eller om du använder kikarsikte med millirad så är ett knäpp 0.1 millirad lika med 1 cm per hundra meter.

Det billigaste valet är en mätapparat som mäter kulans skugga som passerar mellan två öppningar. Man kan koppla den till en app i mobiltelefonen och sedan får skott för skott redovisade med beräknade avvikelser. För långhållskytte på 1000 m och mer är det avgörande att hålla sig inom vissa värden som jag skall berätta om under en annan rubrik. Därför är det bra med lagringsmöjligheter (som finns hos alla varianter nedan också). Nackdelen med denna mätmetod är att man kan träffa de spröt som finns. Jag tycker också att det är svårt att få den stabil så att den inte välter eller flyttas om den placeras nära mynningen. Ibland beroende på liggplatsen måste man placera den nära. En annan nackdel är att det krävs anpassade ljusförhållanden och väderlek för att skuggan skall kunna noteras av apparaten. Priset är bra och rimligt och en stor fördel!

Nästa alternativ är att mäta kulans magnetfält. Då har vi en apparat som man skruvar fast på gevärspipan. Fördelen är att det är enkelt att använda apparaten och att den går att avända under alla väder och ljusförhållanden. Svårigheten består att anpassa avståndet till kulans flykt ur mynningen. Jag har skjutit sönder bajonetten pg a denna svårighet. Reservdelar finns inte i Sverige. Vid kontakt med tillverkaren i USA så saknades exportlicens till Sverige för reservdelar så de rekommenderade mig att köpa bajonetten (ca 700 kr) från Norge. Vilket jag ännu inte gjort. Hela apparaten kostar mellan 2 500 kr för den enklare modellen till ca 5 000 kr för den avancerade. Jag köpte den enkla modellen.

Slutligen har vi apparaten för de verkliga nördarna. Det är en radarmätning av kulan. Det finns mängder av möjligheter att mäta kulans hastighet och avvikelser oberoende av väder. Man ställer apparaten någon decimeter vid sidan av mynningen och sedan sköter den sig själv. Man kan lagra all information och även använda den till 22 long och luftgevär. Det går att koppla den till datorn för uppgradering av programvara och nedladdning av informationen. Priset är nackdelen då den kostar ca 7 000 kr.

 

Alex