Är du jägare och vill tävla i kikarfältskytte så går det bra om du följer dessa regler och skaffar tävlingslicens. Då kan du också använda ditt jaktvapen med de begränsningar som följer av reglerna.

 

Regler för deltagande i Nationellt skyttes 

Gevär Fält Kikarsikte 

 

Grundidén är att Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), genom gevärssektionen, erbjuder jägare/skyttar, personal ur Försvarsmakten (FM), Polisen och Räddningstjänsten att delta i Gevärsgrenens disciplin fältskytte, enligt Regelbok Nationellt skytte och kompletterande regler nedan.  

 

      Gevär Fältskytte med Kikarsikte (GFKi) har f.o.m. 2014 officiell SM-status och ska arrangeras i samband med SM Gevär 6,5 Fältskytte. Distrikt rekommenderas att arrangera mästerskap enligt samma bestämmelser.

      Skytten ska vara medlem i SvSF-förening, samt inneha Gevärsskyttekort och Tävlingslicens då tävling omfattar två eller fler föreningar. 

      Deltagande skyttar tävlar i en gemensam GFKi-klass. Lokalt kan annan klassindelning tillämpas om arrangör finner detta lämpligt.

      Grundläggande är att deltagare sedan tidigare innehar civil licens, alternativt behörighet från FM, Polisen eller Räddningstjänsten, för gevär som ska används i denna tävlingsklass. Detta beroende på att vissa aktuella gevärsmodeller inte fullt ut behöver överensstämma med fastställda modeller enligt 4.1.1 Regelbok Nationellt skytte. För andra gevärsmodeller, än de för tävlingsgrenen ”Gevär 6,5 mm” enligt 4.1.1.Regelbok Nationellt skytte godkända, får därför inte Föreningsintyg utfärdas specifikt för deltagande i denna klass, då deltagandet med andra gevärsmodeller bygger på befintligt gevärsinnehav. 

      Endast repetergevär (manuell omladdning) får användas, vilket innebär att halvautomatvapen är förbjudna.

      Avtryck skall hålla för en belastning av minst 1 kg.

      Ljuddämpare och flamdämpare får användas. Mynningsbroms får inte användas, dock med undantag för FM´s PSG 90 där det är tillåtet. 

      Piplängden från mekanismens främre det till mynning får vara 500-740mm. Maximumlängd  gäller exklusive ljuddämpare/flamdämpare.

      På vapnets främre del monterat justerbart mekaniskt benstöd får användas. Även typ ”Normastöd”, skytteväska eller liknande är tillåtet under främre underarm/hand och/eller främre del av gevär. Bakre stöd för kolv, som mekaniskt tillbehör på geväret, eller ”baksäck” är tillåtet. (Främre och/eller bakre stöd av bänkskytte- eller F-klass typ är ej tillåtet.)

      Kikarsikten med fast eller variabel förstoring och tillhörande filter får användas. Streckplatta av olika utformning, belysning och motljusskydd är tillåtet. Riktmedel med inbyggd laseravståndsmätare är ej tillåtet.

      Vapnets vikt får ej överstiga 9 kg inklusive magasin, riktmedel, benstöd och ljuddämpare/flamdämpare. 

      Ammunition skall säkerhetsmässigt överensstämma med den som får användas enligt Gevär 6,5 och får ej överstiga 7,62 mm.

      Regelbokens rutiner för Ladda/Patron ur/Visitation gäller, dock med undantag för rött säkerhetsmagasin, där sådant inte finns för aktuell gevärsmodell. I sådant fall skall gevärets tomma magasinsöppning tydligt visas.

      Kikarsikte monterat på gevär får endast användas som riktmedel och således ej användas som kikare i samband med markering, eller mot målområde och övrig terräng.

      Hand som inte används för avfyring får användas för att stödja kolven bakom varbygel.

      För kikarsiktesskyttar kan utökat målavstånd tillämpas, eller mindre del av figur räknas som träffyta.

 

 

För Regelkommittén

Lars Lennartsson