Det finns en skyttegren "kikarskytte" som det finns tävlingar för som långhållskyttre upp till 1200m med avståndsbedömningar eller så går man sida vid sida med andra skyttar som skjuter fältskytte med diopter. Kikarfältskyttet är dock en helt egen gren som också har ett svenskt mästerskap. Genom kikaren kan man mäta målens bredd och på så sätt ganska exakt bestämma avstånden. Mer information om denna skyttegren kommer senare.

Här ser ni ett specialanpassat gevär i aluminiumchassi med kikarsikte för långhållsskytte. Bilden nedanför ser ni en träffbild som jag sköt på Heby skjutbana på 300meter. Målet är en C25a d v s det är en cirkel på 25 cm som är avklippt några centimeter i botten. Träffbilden på de fyra skotten är bara några centimeter. Det är en ganska normal träffbild för denna gren.

Alex