För att kunna tävla med målskjutning 50m, 300m eller i fältskytte nationellt och internationellt krävs först att man har blivit godkänd genom att ha avlagt ett prov och tagit ett s k Skyttekort. Skyttekortet visar att man vet tillräckligt om föreningslivet och säker vapenhantering för att kunna delta i tävlingar utanför föreningens egna tävlingar.

Om du då är godkänd och har ett Skyttekort får du ett särskilt ID som tävlingsarragnörer kan kolla upp genom http://idrottonline.se. Dessutom måste du ha en tävlingslicens för att tävla utanför föreningen. Du betalar en årlig avgift för tävlingslicensen (se mer länken nedan).

Svenska Skyttesportförbundets tävlingslicens krävs för tävling utanför föreningen från det år man fyller 15 år. Betalas i första hand via Svenska Skyttesportförbundets tävlingskalender. Ett alternativt sätt är att betala till Svenska Skyttesportförbundet bankgiro 834-7718, och ange sitt IdrottsID. Därefter kan du tävla hur mycket du vill över hela Sverige och även internationella målskjutningstävlingar som ägnar sig åt det nationella skyttet eller sportskyttet med gevär.

 

Se mer om Skyttekort och examenslitteratur m m genom denna länk http://www.skyttesport.se/Utbildning/Skyttekort

 

Se mer om tävlingslicens genom denna länk http://www.skyttesport.se/tavlingsverksamhet/tavlingslicens/