Banskytte
Banskytte är både en nationell och en sportskyttegren där man skjuter från ett avstånd på 300 meter. I nationelltskytte så skjuter man med kaliber 6.5 mm och i sportskytte skjuter man med 6.0 mm, 6.5 mm och 7.62 mm. Tavlan består av en enda 10 ringad prick som man skjuter flera skott på.
 
Banskytte nationellt
Program
1. Normalt skjuter man en huvudskjutning med 2 st. femskottserier som skjuts på 1.5 min vardera samt en ställningsserie om 3 knä skott och 2 stå skott på 3 min.
2. Därefter så skjuter man en mellanserie på 1 st. femskottserie på 1.5 min. samt en ställningsserie 3 knä och 2 stå på 3 min.
3. Sedan skjuts en final om 5 knäskott på 3 min. markering värde och läge på därefter.
Slutligen skjuts 5 stå skott med 1 min per skott med markering skott för skott. Högsta resultatet blir segrare.

Banskytte nationellt ställningar
I liggande skjuter man med rem utan stöd.  I knästående är det tillåtet att skjuta i sittande med stöd på ett knä för en armbåge eller så skjuter skytten i höga knäställningen sittande på foten eller använder en vristkudde under vristen. I Stående skjuter man utan rem men det är tillåtet att använda rem för den som vill.

Banskytte sportskytte (internationellt)
Program
- ¼ match motsvarar 10 skott i vardera skjutställningen ligg, stå och knä.
- 1/2 match skjuter man 20 skott i vardera ställningen.
- Helmatchen skjuter man 40 skott i vardera skjutställningen.

Man använder sig av standardgevär eller frigevär i sportskytte och bara Standardgevär i nationellt skytte. Standardgeväret är detsamma som används inom nationella skyttet och sportskyttet. Ex. SAUER 200 STR, CG80 eller CG63.

Fältskytte nationellt
Fältskyttet är en gren där skytten själv får bedöma avstånd ute i terrängen samt vind avdrift för kulan. Allt detta tar flera år för en skytt att lära sig. Avstånden varierar från 150 till 650 meter. Figurerna är avpassade för de olika avstånden i storlek så det finns någon möjlighet att se målen. Banläggaren sätter målen för en station på minimum eller maximum längd för avsedd figur. Sedan får skytten själv bedöma hur långt det är till målet.Skjuttiderna är allt från 35 sek. till 1.5 min för 6 skott. Antingen i liggande eller knästående skjutställning. Skytten måste bedöma vinden var den kommer ifrån hur den följer terrängen om det är rak sida snett framifrån eller bakifrån. Vindmatätare användes för att se hur många sekundmeter det blåser. Om t. ex målet står på 600 meter och vinden kommer rak sida och det är 6 sekundmeter blir avdriften ca 1 meter och 8 cm.
En tävling omfattar normalt 5-6 skjutstationer varav minst en till två knästationer skall ingå. Ett mästerskap har mellan 7-8 stationer och lika här 1-2 knästationer
Gevären som användes är SAUER 2000, CG 80 eller CG 63 med en kaliber på 6.5 mm.

Om du vill ägna dig åt kikarfältskytte så får du använda ditt jaktvapen med kikarsikte och benstöd. De som specialiserat sig på kikarfältskytte använder sig av mildot kikarsikten som gör att dom kan mäta vinklar och mål och på så sätt få fram på vilket avstånd målet står.
 
Korthåll 50 m
Kortdistansskytte är både nationell och en sportskyttegren (internationellt)från 50 meter. Man skjuter med kaliber 5.6 mm, engelsk nominellt.0,22 tum med en hylslängd på 15 mm. Vanligt namn salongsammunition eller 22 long.

Korthåll nationellt både banskytte, fältskytte och kikarfältskytte
Det nationella skyttet tävlar man i liggande skytte och ställningsskytte där både knä och stående förekommer. Skjutprogrammen är likvärdiga med banskytte 300 meter för det nationella skyttet men med längre skjuttider eftersom många vapen som används är bara enskottsgevär. Det finns även här gevär med magasin om 5 skott.


Nationellt tävlar man också i fältskytte upp till ca 100 m, med eller utan kikarsikte precis som när det gäller 6,5 mm skyttet.

Korthåll sportskytte
Här skjuter man ¼ , ½  eller helmatch.
¼ match motsvarar 10 skott i vardera skjutställningen ligg, stå och knä.
1/2 match skjuter man 20 skott i vardera ställningen.


Helmatchen skjuter man 40 skott i vardera skjutställningen.
Man använder sig av standardgevär eller frigevär i sportskytte och bara standardgevär i nationellt skytte.

Skeet
En skeetbana har 8 stationer som är placerade i en halvcirkel. Duvorna kastas   omväxlande som enkelduvor och dubbléer, dvs 2 duvor som kastas samtidigt. En av kastmaskinerna är placerad i det så kallade "tornet" vid station 1 och den andra i "lådan" vid station 7. Endast ett skott får avlossas mot varje duva och för att skottet skall räknas som träff måste minst en synlig bit avskiljas från lerduvan. Detta gäller alla grenar i lerduveskyttet. En hel tävling omfattar 125 duvor för herrar och 75 duvor för damer. En serie omfattar 25 duvor.

Trap
En trapbana har fem stationer som är placerade 15 meter bakom de 15 kastmaskinerna. Kastmaskinerna är placerade i rak linje och arrangerade i grupper om tre. Duvorna kastas ut i varierande höjd, sidvinkel och hastighet. En hel tävling omfattar 125 duvor som skjuts i serier om 25 duvor.